Adresat: Krzysztof Pijar z siedzibą w ul. Stefana Starzyńskiego, nr 14, lok. 21, 35-508 Rzeszów,

tel. +48 730 909 770,

mail: info@esklepsportowy.pl

Imię i nazwisko Kupującego:

______________________________________________________

Dane Kupującego

Adres:_____________________________________________________________________

Numer telefonu:____________________

Adres mailowy:___________________________

Numer konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:

___________________________________________________________________________

Dane umowy, od której Kupujący odstępuje

Data zakupu: ___________________ 

Data zgłoszenia zwrotu: _________________________

Numer zamówienia/ faktury/rachunku ________________________________________________

W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać nr pozycji z faktury oraz ilość sztuk:

____________________________________________________________________________

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem powodu zwrotu zakupionego towaru dla

celów statystycznych*:

[__] Odcień koloru niezgodny z oczekiwaniami

[__] Nieodpowiednie wykończenie produktu

[__] Dostawa niezgodna z zamówieniem

[__] Towar niezgodny z opisem

[__] Inny (jaki?) ______________________________________________________________

[__] Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego

www.esklepsportowy.pl

i z zasadami dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania z prawa

odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Data i podpis:_____________________