1. Informacje ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony 

danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku

z korzystaniem przez nich z usług zakupu poprzez serwis

www.esklepsportowy.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

firma Krzysztof Pijar z siedzibą w ul. Stefana Starzyńskiego, nr 14, lok. 21,

35-508 Rzeszów.

NIP: 5170032786 REGON: 180858074.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy

wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu

danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale

sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą

o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach

prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez

Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają

Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich

zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji

konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu

informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani

udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie

danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie

fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji

i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności

serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne

zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego

serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować

w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie

strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób

nadzorowane przez serwis www.esklepsportowy.pl. Strony te mogą posiadać

własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy

się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki

prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można

w zakładce - KONTAKT.